Nigiri & Gunkan Maki

 • *Salmon (Each)

  • $3.00
  *Salmon (Each)
 • *Big Eye Tuna (Each)

  • $4.00
  *Big Eye Tuna (Each)
 • *Sea Urchin (Each)

  • $7.00

  Recommended dining in

  *Sea Urchin (Each)
 • *Toro (Each)

  • $5.00
  *Toro (Each)
 • *Bluefin Tuna (Each)

  • $5.00
  *Bluefin Tuna (Each)
 • *Octopus (Each)

  • $3.00
  *Octopus (Each)
 • Baked Eel (Each)

  • $5.00
  Baked Eel (Each)
 • *Yellowtail (Each)

  • $4.00
  *Yellowtail (Each)
 • *Yellowtail Belly (Each)

  • $4.50
  *Yellowtail Belly (Each)
 • *Sweet Shrimp (Each)

  • $5.00
  *Sweet Shrimp (Each)
 • *Shrimp (Each)

  • $2.00
  *Shrimp (Each)
 • Albacore (Each)

  • $3.00
  Albacore (Each)
 • *Mackerel (Each)

  • $3.00
  *Mackerel (Each)
 • *White Fish (Each)

  • $3.00
  *White Fish (Each)
 • *Tobiko (Each)

  • $3.00
  *Tobiko (Each)
 • *Spicy Tuna Gunkan (Each)

  • $3.00

  Recommended dining in

  *Spicy Tuna Gunkan (Each)
 • *Salmon Roe (Each)

  • $4.00
  *Salmon Roe (Each)
 • Scallop (Each)

  • $3.00
  Scallop (Each)
Nigiri & Gunkan Maki
Scroll to top